کانال پینک مارکت در تلگرام تک قاب در اینستاگرام پینک مارکت در توئیتر پینک مارکت در گوگل پلاس پینک مارکت در آپارات

پینک مارکت

پورتال ایرانی نمایش کالا

قرعه کشی فعال سایت
بسته تابلو جاکلیدی
٢٠٠٠٠٠٠ تومان

شرکت در قرعه کشی

1%
تعداد تیکت جهت انجام قرعه کشی : ١٠٠٠ تیکت

لیست تیکت های شرکت کننده در قرعه کشی تا این لحظه

ردیف تاریخ ثبت تیکت نام قرعه کشی شماره همراه شماره تیکت
1 95/07/15 بسته تابلو جاکلیدی 0801----917 95642
2 95/07/15 بسته تابلو جاکلیدی 4770----935 95623
3 95/07/14 بسته تابلو جاکلیدی 3472----917 95613
4 95/07/14 بسته تابلو جاکلیدی 0395----917 95691
5 95/07/14 بسته تابلو جاکلیدی 6648----937 9563
6 95/07/14 بسته تابلو جاکلیدی 5625----917 95649
7 95/07/14 بسته تابلو جاکلیدی 0801----917 95686
8 95/07/11 بسته تابلو جاکلیدی 1828----917 95699
9 95/07/11 بسته تابلو جاکلیدی 1828----917 95678
10 95/07/18 بسته تابلو جاکلیدی 7799----930 95644
11 95/07/18 بسته تابلو جاکلیدی 9077----917 95630
12 95/11/09 بسته تابلو جاکلیدی 8085----935 95234